TUN5006 ATV Tube

TUN5006 ATV Tube

Tubes Tubes

TR6
• SIZE: 20×8/21×7-10
• VALVE TYPE: TR6
• UNIT/CASE: 12Item Code Size (Size / Ply) U.T.Q.G SW (in) OD (in) T/D x32 PSI Max Load (lbs)
Click here for details1313211321321321321323213132131321321321321322131